Levererar trafikinformation till Stockholms stadsbussar

I varje buss finns IT-utrustning installerad som kan mäta och leverera sekundpositionering, passagerarräkning, prognoshantering och förändring av körväg. Foto: Hogia

Hogia ska leverera ett informationssystem till Keolis, en av de största bussoperatörerna i Stockholms stad. Systemet kommer att förse trafikledning, planerare och resenärer med trafikinformation i realtid. Avtalet innefattar 350 bussar som i sin tur transporterar en halv miljon resenärer per dag. Systemet ska hjälpa bussförare att undvika störningar och resenärerna kommer att få möjlighet att planera sina resor på ett bättre sätt.

― Vid Slussen ankommer en buss var 30 sekund. I rusningstid stiger det till 200 ankomster och avgångar per timme. Vi valde Hogias system, därför att den trafikintensitet som råder i Stockholm ställer höga krav på hanteringen av trafikinformation. Systemet måste kunna hjälpa oss att i alla lägen skapa en korrekt bild av det aktuella trafikläget och proaktivt agera för att undvika störningar i trafiken, säger Karl Orton, direktör för affärsutveckling på Keolis.

Hjärtat i Hogias informationssystem är plattformen PubTrans, som har utvecklats för att kunna hantera stora mängder kollektivtrafikdata, som importeras från olika källor. Datan bedöms och levereras, till exempel i form av tidtabeller och information om avvikelser.

I varje buss finns IT-utrustning installerad som kan mäta och leverera sekundpositionering, passagerarräkning, prognoshantering och förändring av körväg. Trafikledningen får en samlad bild av trafiksituationen och kan förse förarna med korrekta köranvisningar på en kartvy på en skärm. Dataöverföringen mellan buss och trafikledning sker i realtid. Resenärerna kan se bytesmöjligheter, förseningar och anslutande linjer på skärmar ombord på bussarna.

― Under utvecklingen av det här systemet har vi under ett års tid haft ett nära samarbete med Keolis. Det har varit en av förutsättningarna för att vi nu kan leverera ett system som uppfyller de högt ställda krav som trafikförvaltningen i Stockholm har på sina trafikoperatörer, säger Helena Svedlund, affärsområdeschef för transport på Hogia.