Hård kritik mot nya reseavdraget

Bilar står för mellan 80 och 90 procent av persontransporterna. Arkivbild

Regeringen går nu fram med en proposition om förändrat reseavdrag. Enligt den lagrådsremiss som tidigare presenterats innebär reformen att färre svenskar kommer att kunna göra avdrag för arbetsresor med bil och att ersättningen sänks från cirka sex kronor per mil till fem kronor per mil.

– Bilister är redan hårt pressade av höga bränslepriser. Det är för oss obegripligt hur man i detta läge kan gå fram med kostnadshöjningar för bilister. Syftet med hela reformen är att flytta över resande från biltrafik till kollektiva alternativ. Verkligheten är dock att de flesta svenskar inte har något fungerande alternativ till att ta bilen till jobbet, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Efter hård kritik mot reformen har regeringen aviserat att den ska återkomma med justerade nivåer senare i år.

– Hela reformen är feltänkt och bygger på förhoppningar utan stöd i verkligheten. Trots stora satsningar på kollektivtrafik under 2000-talet har bara en marginell andel av resandet flyttats över. Bilarna står fortfarande för mellan 80 och 90 procent av persontransportarbetet i Sverige.

– Regeringen bör höja och bredda reseavdraget i stället för att öka beskattningen av bilister. Ett försämrat reseavdrag gör det svårare att ta sig till arbetet, försämrar företagens rekrytering och krymper arbetsmarknadsregionerna. Mest drabbar en sådan reform personer som har lång resväg till jobbat, de som jobbar utanför den egna hemkommunen och personer som inte har möjlighet att jobba hemifrån, säger Caroline Drabe.