Iveco presenterar helelektriskt program senast 2023

Iveco satsar på utveckling av nästa generation Electric Daily, inklusive egen produktion av e-drivlinor och batteripaket. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att leverera elvarianter inom hela bussprogrammet 2023. Foto: Common Wikipedia. Kredit: Spielvogel

Iveco Bus har nyligen meddelat sina planer för elektrifiering av bussflottan. Alla delar av bussprogrammet kommer att kunna levereras med batterieldrift redan 2023.

En elektrisk version av Crossway har nyligen lanserats, men det är inte bra att bara tänka på elektriska lösningar. Ivecos planer inkluderar även användning av gas och hybridisering av dieselmotorer. Det gröna skiftet behöver som bekant olika lösningar.

Ivecos väg framåt

Det här är planerna för Iveco Bus de närmaste åren:

2022: Utveckling av nästa generations motorer för CNG och LNG, och de kommer givetvis även att kunna drivas på biometan. Detta resulterar i ytterligare minskningar av CO 2 -utsläpp och lägre driftskostnader. Motorgenereringen kommer också att resultera i lägre NO x -utsläpp, inte minst i stadstrafiken.

2023: Utveckling av nästa generation Electric Daily, inklusive egen produktion av e-drivlinor och batteripaket. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att leverera elvarianter inom hela bussprogrammet.

Vidare kommer hybridlösningar att lanseras för både diesel- och gasdrivna bussar.

2024: Utveckling av en ny serie helelektriska bussar och bussar som kan använda bränsleceller. Detta inkluderar även tillverkning av egna e-axlar.

2030: Implementering av alternativa (elektriska/hybrid) drivlinsteknologier i alla fordon för att uppnå 50 % minskning av CO 2-utsläppen.