Tillgänglighet till Arlanda behöver ökas

Stockholms Handelskammare vill öka tillgängligheten till Arlanda flygplats från hela huvudstadsregionen. Foto: Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare presenterar i dag en rapport med flera förslag för att förbättra Arlandas omkringliggande infrastruktur. Syftet är att öka tillgängligheten till flygplatsen från hela huvudstadsregionen. Genom ett antal kostnadseffektiva åtgärder kan tågkapaciteten fördubblas samtidigt som nya direktlinjer förenklar resande från flera intilliggande städer.

– Arlanda måste utvecklas för att trafiken från Bromma ska kunna flyttas till Arlanda flygplats. Flygplatsens placering är en utmaning men behöver inte vara ett problem – förutsatt att resorna till och från fungerar bra. Därför är det av yttersta vikt att det kollektiva resandet förbättras genom att restiderna kortas och biljettpriserna sänks, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Utbyggnadsförslaget består av tre etapper som bör genomföras fram till Brommas stängning år 2038. Den första etappen kan inledas omgående och innebär att A-Train köps ut från Arlandabanan.

– Arlandabanan är nyckeln till resorna till och från flygplatsen. Om kapaciteten låstes upp skulle man kunna öka antalet sittplatser från 3 500 till 7 000 per timme, samtidigt som flera nya direktlinjer från hela Mälardalen kan öppnas. Dessutom kan priset för tågresorna sänkas radikalt mot dagens läge, säger Carl Bergkvist.

Vidare innebär Handelskammarens förslag en ny trafikeringsplan för SL:s pendeltåg och mindre justeringar av plattformshöjden på vissa av Arlandas stationer. Etapp två genomförs senare och medför en kraftigt ökad kapacitet för busstrafik till och från flygplatsen. I ett sista skede bör en förlängning av Roslagsbanan övervägas.

Just nu finns mycket begränsade medel för investeringar och underhåll av infrastruktur. Därför föreslår StockholmsHandelskammare att flera av åtgärderna får en alternativ finansiering för att påskynda förbättringarna. Bland annat bör man använda exploateringsintäkter från marken som Bromma står på för att betala för bättre kollektivtrafik.

– Just nu pågår en utredning om hur Arlanda ska utvecklas som ska lämna sitt slutförslag 15 juni. Vi hoppas att utredaren tar till sig av våra förslag, avslutar Carl Bergkvist.