Arlanda behöver ytterligare en rullbana

Arlanda har hanterats illa av politiken under lång tid. Foto: Stockholms Handelskammare

Nu har Arlandautredaren Peter Norman presenterat nödvändiga förbättringar i Arlandas kapacitet. Förslagen är nödvändiga för att flygplatsen ska klara framtidens behov. Nu krävs ett skyndsamt handslag mellan de stora partierna för att få processen framåt.

– Arlanda har hanterats illa av politiken under lång tid. Utredningen innehåller kloka slutsatser som behöver sjösättas snabbt så att kapaciteten kan öka. De statsbärande partierna måste förstå att passiviteten skadar Sveriges och Stockholms konkurrenskraft, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare.

Arlanda är vår port mot världen och flyget är avgörande för ett land i Europas utkant. De senaste årens handfallenhet inför flygplatsens behov måste nu hanteras.

– Vi får inte hamna i en sits efter valet där ett parti gör kabinettsfråga av de nödvändiga förbättringarna och låser Arlandas utveckling i ytterligare en mandatperiod. Nu måste de stora partierna snabbt få till en överenskommelse som gör att vi skyndsamt kan komma i gång, säger Carl Bergkvist.

Stockholms handelskammare lyfter fram behovet av ytterligare en rullbana och ett statligt utköp av Arlanda Express som prioriterade åtgärder.

– Arlanda ligger förhållandevis långt från Stockholm och det måste vara möjligt att komma snabbt till flyget för en rimlig peng. Låsningarna kring Arlanda Express gör tågresorna dyra även för pendeltågsresenärerna. En tågresa till Arlanda ska inte vara dyrare än en taxi, vilket den snabbt blir om man reser i sällskap, säger Carl Bergkvist.