Stockholms Handelskammare vill reglera elsparkcykeltrafiken

Stockholms Handelskammare vill se en reglering av elsparkcykelmarknaden. Arkivbild

Stadstrafiken har förändrats sedan elsparkcyklarnas intåg och har inneburit stora nyttor för användarna ­– men också en del uppmärksammade problem med felanvändning av fordonen.

– Den här sortens mikromobilitet är efterfrågad och kan avlasta exempelvis kollektivtrafiksystemet, men det är viktigt att komma till rätta med baksidor i form av buskörning och oansvariga parkeringar som påverkar andra som vistas på stadens gator, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Elsparkcyklarna etablerades på allvar i svenska städer under våren 2019 och så väl utbudet som användandet har därefter vuxit snabbt.

Affärsidén är att tillhandahålla ett transportmedel som möjliggör snabbare resor mellan punkter som inte är sammanbunda med kollektivtrafik samt att underlätta resor under den sista sträckan av den totala resan. En aktör uppger att 45 procent av deras resor i Stockholm antingen slutar eller börjar inom 100 meter från ett kollektivtrafikstopp.

Den funktionen ser Stockholms Handelskammare som viktig för svenska städer i allmänhet och större städer, exempelvis Stockholm, i synnerhet.

Samtidigt har felanvändande av elsparkcyklarna i form av oaktsamt eller vårdslöst körande och problematik kopplat till hur fordonen parkeras med regelbundenhet uppmärksammats.

Det är en problematik som behöver adresseras och därför föreslår Stockholms Handelskammare åtgärder för en fungerande elsparkcykelmarknad som förutsätter att regeringen ser över lagstiftningen.

– Elsparkcyklar är ett utmärkt sätt att effektivt transportera sig i staden, men avsaknaden av en fungerande lagstiftning skapar irritation. Eftersom antalet fordon har ökat snabbt så blir problemen vid felanvändning större och synligare. Därför är det hög tid att arbeta fram en bättre reglering, säger Carl Bergkvist.