Trafikverket ställer krav på hastighetsefterlevnad

Trafikverket inför krav på redovisning av hastighetsefterlevnad på en aggregerad nivå för samtliga upphandlande transporter. Foto: Trafikverket

Transportköpares krav på hållbara hastigheter räddar liv i vägtrafiken. Nu skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.

– Trafikverket handlar upp entreprenader för cirka 37 miljarder kronor varje år. Det gör oss till en stor aktör som kan påverka utvecklingen. Därför inför vi krav på hastighetsefterlevnad i de transporter som utförs inom våra upphandlade entreprenader. Om alla håller hastigheten kan 50 liv räddas årligen och koldioxidutsläppen minska med 300 000 ton vilket motsvarar 2 procent per år, säger Anna Tunmarker, ansvarig för Trafikverkets arbete med hållbara hastigheter. 

I oktober 2021 beslutade Trafikverket om en färdplan för ett stegvis införande av krav på redovisning av hastighetsefterlevnad i entreprenader. Det innebär krav på entreprenörer ska ha metoder, rutiner eller system för att säkerställa hastighetsefterlevnad för transporter i entreprenaden. Syftet med detta instegskrav är att skapa en medvetenhet och etablera en dialog om hur man kan arbeta med hastighetsefterlevnad i våra entreprenader, samt att förbereda entreprenörer på att kravet kommer att skärpas över tid. Det redovisade kravet i färdplanens sista steg innebär att fordonen behöver ha en teknisk lösning som registrerar hastighetsdata under färd.

Färdplanen innefattar även två pilotprojekt som ska bidra med erfarenheter och kunskap om hur man i praktiken kan jobba med det redovisade kravet, visa vilken typ av teknik som kan användas, rättsläget för kravet, hur uppföljning kan ske, hur resultat hanteras och hur kostnader påverkas. Pilotprojekten är viktiga för att Trafikverket ska få erfarenheter som ska stödja implementeringen av nästa kravnivå.

Färdplanen innebär att Trafikverket 2023 inför krav på redovisning av hastighetsefterlevnad på en aggregerad nivå för transporter i samtliga entreprenader som upphandlas av Trafikverket.