Delade data om transportsystemet skapar vinster

En gemensam samordning och styrning av transportsystemen skapar samhällsnytta. Arkivbild

Genom att dela grunddata mellan myndigheter och inom transportsystemet skapas samhällsekonomiska vinster och ett utvecklat transportsystem. rafikverket har tillsammans med Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Trafikanalys och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, presenterat en förstudierapport och en väg framåt till flera standardiserade datamängder.

I samverkansuppdraget har Trafikverket undersökt om det finns ett behov och nytta av standardiserade offentliga datamängder i transportsystemet. I mars lämnade Trafikverket en förstudie till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Arbetet har utförts inom ramen för Ena – Sveriges digitala infrastruktur, där grunddata inom transportsystemet är en viktig del.

– Utifrån transportsystemets omfattning har endast kvalitativa nyttor kunnat beskrivas. De nyttor som lyfts fram på kortare sikt inom offentlig förvaltning är bland annat bättre beslutsunderlag, utveckling av nya tjänster inom offentlig förvaltning och tids- och kostnadsbesparingar, säger Petter Åsman, chef för enhet Gods och ITS på Trafikverket samt ordförande i den myndighetssammansatta styrgruppen.

En gemensam samordning, styrning och kontaktyta för utveckling rörande transportsystemets informationstillgångar stärker möjligheten att tillgängliggöra standardiserade data inom transportsystemet.