Ny testbana för autonoma och elektrifierade fordon

Scania investerar nära en miljard i ny testbana. Foto: Scania

Utvecklingen av autonoma och elektrifierade fordon, samt digitala tjänster går snabbt. Scania planerar därför ytterligare investeringar i Södertälje med en ny provbana där framtidens nya fordon ska testas och köras som en del av Scanias forskning- och utvecklingsverksamhet. 

– Vår ambition är att vara ledande inom elektrifieringen av tunga fordon och över tid stärka vår förmåga även inom självkörande fordon. Det krävs stora satsningar för att ligga långt fram i teknikutvecklingen. Vi utvärderar och undersöker möjligheten till att bygga en provbana anpassad för framtidens fordon för att möta det behov inom autonomt och elektrifiering vi ser kommer, säger Anders Williamsson, chef för Scanias industriella verksamhet. 

Scania har nyligen färdigställt ett nytt gjuteri och det pågår full aktivitet med bygget av en batterimonteringsanläggning, båda i Södertälje. Nu planerar Scania för ännu en investering på cirka 975 miljoner kronor, och denna gång handlar det om en ny- och tillbyggnad av bolagets provbanor. 

– Vi fortsätter att investera lokalt i Södertälje, för att ha närhet till hela kedjan med produktion, utveckling och testning. Det är viktigt för Scania men också viktigt för fordonsklustret i Mälardalen och för Sveriges förmåga att ligga i framkant inom utvecklingen av hållbara transportlösningar, säger Williamsson. 

Om Scanias ansökan till Länsstyrelsen godtas är ambitionen att arbetet påbörjas under 2022, och förväntas pågå minst till 2026.