Elbilarna i Västra Götalands län allt fler

Antalet elbilar i landet har ökat med 98 procent 2021. Foto: Trafikanalys

Antalet elbilar ökade med 98 procent i Västra Götalands län under 2021. I slutet av förra året fanns det 19 664 elbilar i trafik i länet. I hela Sverige uppgick antalet elbilar till 110 177, vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2020. Det visar Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

– Ökningstakten är snabb, det är tredje året i rad vi ser en fördubbling av antalet elbilar i trafik. Vid sidan av elbilar så ser vi även en fortsatt ökning av laddhybrider och elhybrider. Det innebär att idag har 9 procent av alla personbilar i trafik helt eller delvis eldrift, säger Jonas Ingman statistiker på Trafikanalys.

Sett till hela landet har elbilar ökat med 98 procent 2021. Den största ökningen har Örebro län med 127 procent fler elbilar. Laddhybrider och elhybrider* har ökat med 55 respektive 17 procent under 2021. De bilar som enbart drivs med bensin minskar mest i antal, men utgör fortfarande en majoritet – 52 procent – av alla bilar i trafik.