Dachser Sweden utökar sin närvaro i mellersta Sverige

Dachser Sweden expanderar till Örebro. Foto: Dachser

Med ett nytt säljkontor utökar Dachser Sweden sin närvaro i mellersta Sverige. Startskottet går under 2022 och första steget är att hitta en säljansvarig. Dachser Sweden har i nuläget totalt fem filialer: fyra European Logistics-kontor för europeisk vägtransport i Göteborg, Stockholm, Jönköping och Malmö och ett Air & Sea Logistics-kontor för sjö- och flygtransport i Göteborg. För att stärka organisationen och fortsätta växa expanderar nu logistikföretaget med ett säljkontor i Örebro.

Örebro som mittpunkt av Sverige, demografiskt sett, har ett starkt logistiskt fäste och med en etablering i regionen knyter Dachser Sweden ihop området mellan Mälarregionen och Värmland.

– Att utöka till Örebro är ett naturligt steg för Dachser Sweden. Bortsett från de områden vi redan täcker i Sverige, är Örebro den region där vi ser störst volymer, säger Thomas Wennborg, Branch Manager i Stockholm samt ansvarig för expansionen till Örebro. ”Det känns bra att komma igång med detta projektet och vi ser fram emot att kunna betjäna ännu fler kunder i Sverige.”

I första steget kommer logistikföretaget etablera ett säljkontor och anställa en säljansvarig, för att sedan utöka succesivt. För steg två planeras uppstart av ett lokalt kundservice center, detta under 2023.

– Dachser arbetar för att ha en lokal närvaro och förankring. Vår kundkontakt är inte centralt styrd utan sker ute på plats, lokalt runt om i Sverige. Ser vi att volymerna är tillräckligt höga i en region, ja då är det där vi ska höja vår närvaro, säger Thomas Wennborg.