Einride går in i Europas främsta transportnav Benelux

Bryggeriföretaget InBev investerar inte längre i dieseltransporter. Foto: Enride

Einride lanserar ett nytt samarbete i Benelux tillsammans med världens ledande bryggare InBev. Med Einrides helt elektriska flotta av autonoma tunga lastbilar förväntas partnerskapet minska CO2-utsläppen med 500 ton årligen.

– Benelux är Europas bankande hjärta och platsen för att driva förändringar i hela Europeiska Unionen", säger Robert Falck, vd och grundare av Einride.

– Under de senaste tio åren har utsläppen av växthusgaser minskat inom alla sektorer utom transporter, som bara har öka. Vägtransporter är fortfarande den överlägset största utsläpparen. Det är hög tid att vidta åtgärder för att nå målet att halvera utsläppen till 2030. Med vår branschledande teknik som har varit elektrisk från början ser vi fram emot att bidra till betydande utsläppsminskningar så att Europa kan ta täten i den globala kapplöpningen till netto noll.

Den första fasen inkluderar Einride fraktmobilitetsplattform Saga, sex uppkopplade elektriska Einride-lastbilar och utveckling och installation av laddningsinfrastruktur.

– Vi investerar inte längre i dieseltransporter och siktar på noll i våra utsläpp. När vi börjar den breda utrullningen av elektriska stadsleveranser nästa år, är partnerskapet med Einride för elektriska tunga transporter ett viktigt steg i vår gröna logistikstrategi, kommenterar Philippe Seminck, logistikchef för Benelux och Frankrike.

Transportlösningarna kommer att installeras i Leuven- och Brysselområdena och stödja Inbevs mål att uppnå nettonollutsläpp i hela leveranskedjan till 2040.