EUs mobilitetspaket skapar brist på en halv miljon chaufförer

EU ställer högre krav på transportsektorn. Foto: NTEX

Politikerna i Bryssel har skapat en ny omfattande pappersprodukt.
Denna gång handlar det om att ställa ännu högre krav på transportsektorn och inte minst dess chaufförer. Frågan är om man inte gått lite väl långt då det nya mobilitetspaketet blir både omständligt och tidkrävande, inte minst för chaufförerna, menar företrädare för NTEX.

Risken är att detta kommer leda till att ännu fler chaufförer väljer att sluta och då dröjer det inte länge innan vi har en brist på en halv miljon chaufförer i Europa.

Det blir både omständligt och tidskrävande att genomföra transporter över gränserna och olika löner i de länder man passerar. Dessutom måste bilen tillbaka till ursprungslandet, vilket med största säkerhet också skapar ett stort antal onödiga transporter med tomma fordon.

En annan fråga är om Polismyndigheten och Transportstyrelsen och dess motsvarigheter i övriga EU har resurser för att kontrollera de nya reglerna.Inte minst för dem som ska hålla ordning på och administrera alla avgifter.