Ny kaj för kortsjötrafik på APM Terminals i Göteborg

Västra kajen hos APM Terminals Gothenburg rustas nu upp för kortsjö-trafik. Foto: APM Terminals

Just nu pågår ett intensivt arbete med att rusta upp och förstärka den västra kajen hos APM Terminals Gothenburg för att förbereda för den nya kortsjö-servicen. Arbetet sker tillsammans med Göteborgs Hamn. Under våren 2022 ska den nya kajen för kortsjö-trafik stå färdig. Denna satsning möjliggör flexibel och miljövänlig inomeuropeisk sjöfart från APM Terminals i Göteborg.

– Som Sveriges största handelsport, är det naturligt att möta kundernas efterfrågan på fullservice. Därför utökar vi vårt redan breda erbjudande med en kaj dedikerad för kortsjö-trafik, säger Dennis Olesen, Managing Director på APM Terminals Nordic.

Kajen, som väntas vara färdigställd under våren 2022, kommer att utrustas med särskilda resurser för kortsjö-service samt två kranar som har flyttats och uppgraderats för att hantera mindre fartyg.

– Pandemin har visat sårbarheter i den globala värdekedjan, vilket i kombination med befintliga makrotrender i förändrade konsumentkrav, accelererad digitalisering, teknologi och automatisering, möjliggör kostnadseffektiv near- eller onshoreing. Detta har medfört att varuägare har valt att flytta hela eller delar av sin produktion och lagring närmare sina marknader. I och med det, blir efterfrågan på ett flexibelt och hållbart kortsjö-erbjudande ännu större, fortsätter Dennis Olesen.

Sedan 2019 har APM Terminals, genom Green Gothenburg Gateway, gjort stora satsningar för att möjliggöra effektiva godstransporter med så liten miljöpåverkan som möjligt. En viktig del i det arbetet är att skapa förutsättningar för att flytta gods till järnvägen och sjöfarten.

– Sjöfarten spelar en nyckelroll för effektiv och hållbar godstransport inom Europa och Sverige. Kortsjö-satsningen ligger helt i linje med marknadens ökade efterfrågan på klimateffektiva transporter, avslutar Dennis Olesen.