Trafikverket sätter upp fartkameror på 571 i Botkyrka

Det blir nya trafiksäkerhetskameror på väg 571, Pålamalmsvägen. Foto: Trafiverket

Nu sätter Trafikverket upp fyra nya trafiksäkerhetskameror på väg 571, Pålamalmsvägen, mellan Pålamalm och Tullinge i Botkyrka kommun. Trafiksäkerhetskamerorna sätts upp eftersom de bidrar till sänkt hastighet vilket räddar liv. Kamerorna placeras på de vägar där de gör störst nytta, det vill säga vägar där hastigheterna är höga och risken för allvarliga trafikolyckor är stor.

– Hastigheten är helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Om alla förare i Sverige höll hastighetsgränserna skulle många liv räddas varje år, berättar Anna-Sofia Welander.

Alla kameror placeras synligt och hastigheten är väl skyltad vid kamerorna så att alla kan köra lagligt. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras. Trafikverket och Polisen har gemensamt enats om att sätta upp fler trafiksäkerhetskameror under de närmaste åren. Antalet per år är inte beslutat. I dagsläget finns ungefär 2000 trafiksäkerhetskameror längs de statliga vägarna.