Små transportmedel ska avlasta Stockholms kollektivtrafiksystem

Stockholms Handelskammare vill se fler elsparkcyklar i trafiken. Arkivbild

Fler än varannan stockholmare kan nå sin arbetsplats inom en halvtimme med cykel och kan tillsammans med elsparkcyklar och andra mindre fordon avlasta stadens kollektivtrafiksystem. Därför föreslår Stockholms Handelskammare i en ny rapport ett antal satsningar på dessa fordon. 

– Infrastruktur för rörelse är stadens blodomlopp i stor och i smått. Därför finns det en stor potential i att lyfta och främja även mikromobiliteten inom staden och genom det underlätta för stadens utveckling, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert för Stockholms Handelskammare.

Cyklar, elsparkcyklar och andra liknande fordon har fördelen att dessa tar mindre plats i gatuutrymmet, är fria från avgaser och skapar frihet vid resor på kortare distanser. Genom att förbättra cykelvägarna, lösa bättre och säkrare parkeringar, utbilda fler specialiserade cykelreparatörer och ta fram riktad reglering för elsparkcyklarna kan också förutsättningar för mikromobiliteten förstärkas och kollektivtrafiksystemet avlastas.

Därför föreslår Stockholms Handelskammare i en helt ny rapport 10 konkreta åtgärder.

– I en modern och växande stad så behövs en mångfald av olika trafikslag för att fylla olika typer av behov. Vi tror att det finns goda skäl att förbättra resandet över kortare distanser med mer flexibilitet och på så sätt erbjuda stockholmarna utökade möjligheter till rörelse inom staden, säger Carl Bergkvist.

– Stockholm har vuxit snabbt och växer fortfarande och ska målet om tredubblat cyklande 2030 nås så behöver vi underlätta för fler typer av färdmedel. Då kan också trafiken fördelas bättre, köerna och trängseln minskas och vi får ett mer effektivt nyttjande av kapaciteten i de större trafiksystemen, säger Carl Bergkvist.