Europeiska mobilitetsföretag samlas i Skåne

Bolag erbjuds en gratis arbetsplats på Mobility Innovation Arena. Foto: Invest in Skåne

Smarter Mobility och Castellum som driver Mobility Innovation Arena går samman med Invest in Skåne för att attrahera tyska, franska och italienska mobilitetsföretag till Skåne. Konkret innebär det att utländska företag erbjuds en gratis arbetsplats på Ideon Science Park i Lund med syfte att skapa internationella samarbeten inom smarta mobilitetslösningar.

Invest in Skåne erbjuder de utländska bolagen att under några veckor ta del av Skånes ekosystem för smart mobilitet. Ekosystemet samlar de som skapar förändring såsom företag, startups, forskare och inkubatorer för att utveckla framtidens fossilfria och digitalt drivna transporter av människor och varor. De senaste åren har det skånska ekosystemet vuxit sig starkare med allt fler innovativa bolag som specialiserar sig på framtidens digitala lösningar för bilindustrin såsom elektrifiering, säkerhet, mjukvaruutveckling, last mile, sensorer, 5G, AI och AR/VR.

Bolagen erbjuds en gratis arbetsplats på Mobility Innovation Arena under några veckor. Under den perioden får de ta del av Smarter Mobility’s tjänster i form av rådgivning, stöd och introduktion till aktörer inom mobilitetssektorn.

– Smarter Mobility och Mobility Innovation Arena är en fantastisk möjlighet för internationella bolag att lära känna det skånska ekosystemet inom mobilitet på djupet. Att finnas på plats i Lund öppnar upp för kreativa samarbeten med andra aktörer som verkar för den gröna omställningen av mobilitetsektorn. Den gröna omställningen är en global utmaning som kräver globala samarbeten för att hitta morgondagens lösningar, säger Martin Backlund, affärsutvecklare på Invest in Skåne.