Mer än hälften villiga att byta från taxi till elsparkcykel

60 procent av resenärer viliga att använda elsparkcyklar för kortare resor. Foto: Bolt

60 procent av resenärerna är villiga att byta från taxi till elsparkcykel i pilotstudie Bolt och Transportøkonomisk institutt, TØI, i Oslo har visat att man genom uppmuntran appen kan få upp till 60 procent av användarna att byta från att åka taxibil till att använda elsparkcyklar för kortare resor. En förändring i mobilitetsvanor observerades även för långvarig appanvändning. I Oslo och Lissabon gjorde användare ytterligare sökningar i appen på elsparkcyklar för att genomföra liknande resor efter att den första uppmuntran skedde i appen.

Förra året drev Bolt ett pilotprogram som syftade till att få människor att välja bort kortare taxiresor till förmån resor med en elsparkcykel Under studiens gång har slumpmässigt utvalda grupper av Bolt-kunder från tio europeiska städer fått uppmuntran i appen att byta från taxi till en elsparkcykel för resor kortare än tre kilometer. Grupper som aktivt uppmuntrades jämfördes med grupper som inte fick uppmuntran, vilket gjorde det möjligt för forskare att mäta förändringen i mobilitetsvanor.

Datan analyserades sedan av Transportøkonomisk institutt (TØI) i Oslo. Enligt slutresultaten valde upp till 60 procent av användarna i genomsnitt att byta ut taxi mot elsparkcykel för korta turer, om elsparkcykeln befann sig inom 300 meter eller närmare.

– I Europa är de flesta bilresor som sker mindre än fem kilometer. Cirka 25 procent av Bolts bilresor globalt är kortare än tre kilometer. Detta innebär att det har en betydande inverkan på miljön att uppmuntra användare att anpassa sitt resande, säger David Mothander, nordisk public policy-chef på Bolt.

Enligt Bolts data är en elsparkcykels CO2-utsläpp i genomsnitt tre gånger lägre än motsvarande utsläpp från en bil.

– Bolt har som uppdrag att förespråka bättre städer byggda för människor. Att uppmuntra användare att använda elsparkcyklar för att ersätta personliga fordon och korta bilresor är en del av det uppdraget. Vi arbetar ständigt med städer för att se till att våra elsparkcyklar passar in i ekosystemet för stadstransporter. Rapporten som vi lanserar idag bekräftar att vår app är det perfekta verktyget för att bygga mer hållbara pendlingsvanor. Detta kan avsevärt minska föroreningar och också hjälpa till att minska trafikstockningar i städer, säger Martin Villig, medgrundare av Bolt.

De mest framgångsrika siffrorna kommer från städer där det finns en hög tillgänglighet av delade elsparkcyklar. I Lissabon ledde till exempel uppmuntran i appen till en ökning med 210 procent av användare som valde en elsparkcykel istället för en bilresa med taxi.