Hogia levererar informationsystem till kollektivtrafiken i Region Örebro

Den här upphandlingen är ett viktigt steg mot Örebroregionens mål om att ha Sveriges mest nöjda kollektivtrafikresenärer år 2025, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Region Örebro län. Foto:

Hogia har vunnit en upphandling med Region Örebro län om att leverera en central plattform som ska integrera alla informationssystem inom kollektivtrafiken i regionen. Hogias plattform PubTrans blir navet för all trafikinformation och kommer att göra det enklare att förmedla rätt information i rätt tid till kollektivtrafikresenärerna. Hogia PubTrans kommer även att medföra större teknisk flexibilitet. Befintliga angränsande system hos Region Örebro Län kan anslutas till plattformen, och nya system kan läggas till i den takt verksamheten utvecklas, utan att behöva ta hänsyn till inlåsningseffekter.

– Den här upphandlingen är ett viktigt steg mot Örebroregionens mål om att ha Sveriges mest nöjda kollektivtrafikresenärer år 2025. Med en central integrationsplattform på plats kommer vi att kunna utveckla och förbättra servicen till resenärerna på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Region Örebro län.

Hogia PubTrans integrerar regionens trafikinformationssystem och samlar all kollektivtrafikdata i plattformen. Sedan görs en mängd kontroller och rimlighetsbedömningar av all data, innan den behandlas och levereras till anslutna delsystem, i form av tidtabeller och information om avvikelser, såsom inställda turer och stängda hållplatser. Den möjliggör även prognoser över kommande turer. Eftersom all kollektivtrafikdata är samlad i ett centralt system blir det också enklare att leverera den till Samtrafiken, som har till uppgift att koordinera hela Sveriges kollektivtrafikdata.

– Hogia PubTrans kommer på ett mycket påtagligt sätt att förbättra upplevelsen för resenärerna i Region Örebro län. Tidigare i år vann vi en upphandling med grannregionen Västmanland. Vi ser många fördelar med att vara närvarande i båda regionerna, då vi kan dra nytta av varandras kunskaper och lärdomar för att göra kollektivtrafikresandet ännu mer attraktivt, säger Linda Ekdahl, bolagschef för Hogia Public Transport Systems.