Stockholms Åkeri digitaliserar med Hogias transportsystem

Stockholms Åkeri väljer att investera i transportlösningen Hogia. Foto: Hogia

Stora besparingar i tid, färre fel och roligare på jobbet. Det är bara några av fördelarna som åkeriet Stockholms Åkeri har fått sedan de övergav sina manuella arbetssätt och gick över till helt digitala. Åkeriet Stockholms Åkeri omfattar ett 50-tal åkerier. Tillsammans transporterar de fabriksbetong, sten, grus och schaktmassor och har en stor fordonsflotta samt anläggnings- och anläggningsmaskiner.

– Jag brukar säga att vi är som ett leveranslager till byggbranschen. Vi är flexibla och levererar både transporter och fordon skräddarsydda efter behov, säger Anders Wretfalk, logistikchef på Stockholms Åkeri.

Detta välrenommerade åkeri grundades 1935 under namnet Kungsholms Åkeriförening när ett antal åkerier gick samman för att spara på bränsle, som då var ransonerat. På så sätt kunde de få fler leveranser med mindre bränsle. Ett bra sätt att göra saker effektivt, liksom idén och beslutet 85 år senare att digitalisera. Veckofakturering sker nu på tio minuter

– Vi bestämde oss då vi noterat hur många timmar vi ägnade åt manuellt pappersarbete och hur många gånger vi rörde ett papper. Det visade sig att vi kunde hålla samma ark upp till fem gånger innan processen var klar och pappret äntligen låg i en pärm, säger Anders.

Han hade stått vid kopiatorn och skannern i en och en halv dag varje vecka och hanterat viktanteckningarna som skickats in av förarna. Papperslappar som sedan skulle läggas ihop med sina fakturor i kuvert och postas till kunderna. Idag tar det bara tio minuter för Anders att få loss dessa med Hogias transportsystem efter att förarna har fotograferat lapparna och skickat in dem digitalt till kontoret via Hogias mobilapp.

– I takt med att vi ökade beställningarna stod vi mellan att anställa ytterligare en person eller att investera i ett nytt digitalt system. Vi valde att investera i transportlösningen Hogia och kunde öka omsättningen istället för att anställa ny personal. Det enklaste och bästa sättet att lösa det, eftersom vi också fick göra av med en tråkig och ineffektiv uppgift.

Förutom att Stockholms Åkeri sparar mycket tid och har roligare på jobbet har digitaliseringen även fört med sig en kvalitetssäkring.

– Vi gör nu arbetet i en kontinuerlig kedja från beställning till faktura, i ett digitalt system. Detta undviker kritiska gränssnitt mellan kontor och förare, och det blir sällan fel. Allt går väldigt smidigt, säger Anders.