AI förutser antalet passagerare i kollektivtrafiken

"Med vår nya funktion ger vi resenärer en helt ny möjlighet att kunna välja en avgång där det inte väntas vara så hög beläggning", säger säger Linda Ekdahl, bolagschef på Hogia Public Transport Systems. Foto: Hogia

Kollektivtrafiken har drabbats hårt av coronapandemin. Hogias nya AI-funktion för passagerarprognoser kan bli en del av lösningen för trygga resor. Den kan ge prognoser över hur många passagerare som kommer att finnas ombord på enskilda turer, både i närtid och i ett längre perspektiv. Resenärer kommer att kunna planera sitt resande i förväg och välja de turer som har lägst beläggning.

– Med vår nya funktion ger vi resenärer en helt ny möjlighet att kunna välja en avgång där det inte väntas vara så hög beläggning. Den kommer att göra att det känns tryggare att resa i kollektivtrafiken så länge pandemin pågår. Efter pandemin kommer den att bidra till minskad trängsel, säger Linda Ekdahl, bolagschef på Hogia Public Transport Systems.

Hogia har en särställning inom svensk kollektivtrafik. Kärnprodukten Hogia PubTrans hanterar i dag 90 procent av all information som avser resor med kollektivtrafiken. Majoriteten av alla kollektivtrafikfordon är i dag utrustade med teknik som registrerar hur många passagerare som finns ombord. Data som i realtid skickas till Hogia PubTrans, tillsammans med information om exempelvis var fordonet befinner sig.

– Vi hanterar otroligt stora mängder data i våra system. Då är teknik som bygger på AI oslagbar. Det är genom vår nya AI-lösning som vi kan nyttja all denna information till att skapa prognoser även längre fram i tiden för hur många som kommer att finnas ombord på fordon. Det är någonting nytt och ligger rätt i tiden, säger Linda Ekdahl.

Prognoserna presenteras i olika nivåer, som: gott om plats, lite trångt eller fullsatt. Nivåerna är justerbara. Det som anses vara fullsatt i pandemitider kan komma att upplevas som lite trångt i ett normalläge. Prognoserna kan ses i Hogias lösningar för trafikledare och kan integreras i reseplaneringsappar eller på webbsidor

Även vid normalläge brottas kollektivtrafiken med ojämn beläggning. Vissa turer och linjer är betydligt mer belastade än andra. När antalet passagerare kan synliggöras över tid möjliggör det för att resandet sprids ut och blir mer jämnt fördelat. Trafikledare och trafikplanerare har också nytta av prognoserna, eftersom de får en bättre framförhållning för om extratrafik behöver sättas in eller inte.

– När vi kompletterar vår kunskap om branschen, datamodeller och standarder med kompetens inom AI kan vi bygga nya innovativa lösningar, som bidrar till en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Det här är ett första steg på vägen. Fler lösningar är på gång, säger Linda Ekdahl.