Dahl logistik satsar på fossilfritt

Vvs-grossisten Dahl satsar på biogas och el – ett första steg för ett fossilfritt Sverige. Foto: Dahl

Nu introducerar Dahl Sverige fyra biogasbilar och en elbil i samarbete med åkerier på olika orter i Sverige, som en del i den nationella Transportutmaningen. De första bilarna, som drivs av biogas, började rulla i Stockholm redan under april. Målet är att alla transporter ska vara fossilfria senast år 2030 – och redan i år är Dahls plan helt fossilfria transporter i Stockholm.

Dahl Sverige har, som Sveriges ledande handelsbolag inom vvs, ett omfattande distributionsnät med leverans till cirka 2 300 orter i veckan. Transportutmaningen, som Dahl antog 2019, innebär att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

– Vi har som ledande distributör i branschen ett ansvar i den omställning som måste göras. Som stor transportköpare är det viktigt att ställa krav men också att ge våra åkerier en trygghet i att investera i ny teknik, säger Jonathan Mankowitz, logistikdirektör på Dahl, och fortsätter: Därför kommer vi successivt att ställa om hela vår fordonsflotta så att merparten går på ny fossilfri teknik och allt mindre på fossilfri diesel; i dagsläget är det biogas och el som är tillgängligt.

Dahl blir även en av de första i byggbranschen som, inom kort med åkeriet Leja i Stockholm, kör en helt eldriven kranbil. Under året rullar vi ut fem nya bilar med fossilfri teknik, fyra som går på komprimerad biogas, CBG, och en som går på el, i samarbete med några av våra åkerier. Bilarna kommer att köras i Stockholm, Halmstad och Malmö.

Medan delar av Stockholmåkeriet Lejas fordon ersätts med teknik för fossilfri drift, tankas övriga bilar med HVO100. Målet är att Dahl från och med i år ska kunna erbjuda helt fossilfria leveranser i Stockholm. Något som är bra för såväl miljö som människor och efterfrågat av Dahls kunder.

– Redan under våren har två bilar satts driftsatts i Stockholm, och vi fortsätter nu att i samarbete med våra åkerier byta ut fler bilar. Allt för att nå målet med helt fossilfria transporter 2030, avslutar Jonathan Mankowitz.