Swedavia redovisar trafikstatistik för april

Under pandemin har Swedavia tappat uppskattningsvis 39 miljoner resenärer. Foto: Felix Odell

Under april månad flög närmare 369 000 resenärer via Swedavias flygplatser, en minskning med 89 procent jämfört med antalet resenärer samma tid före pandemin i april 2019. Jämfört med april i fjol ökade flygresandet, dock från extremt låga nivåer. Sammantaget är flygresandet fortsatt starkt begränsat och präglat av pandemin.

Flygresandet i april är fortfarande mycket begränsat vid våra flygplatser till följd av pandemin och restriktioner. Inrikestrafiken klarar sig marginellt bättre jämfört med utrikestrafiken, men antalet resenärer ligger totalt sett på en konstant låg nivå under månaden. Nio av tio resenärer är fortfarande borta jämfört med före pandemin, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

– Att vaccinationstakten ökar och att förberedelser pågår för att åter öppna samhället är naturligtvis glädjande, men har än så länge haft en mycket begränsad påverkan på resandet. Återhämtningen är beroende av vaccinationsinsatserna och pandemin, men även att reserestriktioner lyfts på ett koordinerat och säkert sätt framförallt inom EU. Ett vaccinationsbevis blir också viktigt för att göra ett fritt resande möjligt både inom och till och från EU, säger Jonas Abrahamsson.

Av de totalt 369 000 resenärerna under april månad var 205 000 utrikesresenärer och 163 000 inrikesresenärer. Jämfört med april ifjol, då Swedavia hade totalt 63 000 resenärer, så ökade antalet resenärer i april. Men ökningen skedde från extremt låga nivåer, då resenärsutvecklingen i april i fjol också var kraftigt påverkad av pandemin.

Jämfört med april månad 2019 och före pandemin, så minskade antalet resenärer med närmare 90 procent i april. Swedavias flygplatser hade 3 242 000 resenärer under april 2019. Under de sammanlagt fjorton månaderna med pandemin har Swedavias flygplatser tappat uppskattningsvis drygt 39 miljoner resenärer.