Sto Scandinavia byter ut lastbilstransporter mot tåg

DB Schenker sköter järnvägstransporterna åt Sto Scandinavia. Foto: DB Schenker

Sto Scandinavia utvecklar och producerar produkter inom fasad, interiör, golv och betong. Deras största leverantörer finns utspridda långt ner i Europa.

– I höstas testade vi att byta ut två lastbilar mot tåg, från Nürnberg i Tyskland till Norrköping här i Sverige, och sedan dess är målet minst ett tåg i månaden, säger Fredrik Eriksson, Division Manager Supply Chain på Sto Scandinavias.

– Och vi fraktar hem allt. Här krävs det nya logistiklösningar för att vi ska lyckas halvera våra koldioxidutsläpp med 50 procent mellan 2017 och 2025, säger Fredrik Eriksson.

Sto arbetar mycket för att påverka klimatavtrycket för sina transporter. Den här tåglösningen är ett första steg i klimatarbetet. Och just nu fraktas byggskivor till fasader på tåg minst en gång i månanden.

– Den här tåglösningen har varit ett bra test. Vi är nöjda men nu kollar vi på nästa steg. Vi stannar inte vid ett tåg i månaden. Vi blickar ständigt framåt för att hitta nya hållbara transportsätt. Det är här vi kan påverka vår miljöpåverkan som mest, berättar Fredrik.

Sto minskar koldioxidutsläppet med 65 procent per leverans genom att byta ut två fulla lastbilar till tågfrakt.

– Vi kör en viss del på tåg och viss del på lastbil. Mest för planeringens skull, om det nu skulle hända något med tåget, vilket det inte har gjort. Tåg tar lite längre tid. Max två till tre dagar extra, men miljön är viktig för oss och våra kunder ställer krav på oss om hållbara transporter., säger Fredrik.

Sto körde några testfrakter innan de bestämde sig för tågfrakt.

– Fasadskivorna står på vanliga EUR-pallar och 66 pallar får plats per leverans. Det är viktigt att fasadskivorna är hela och rena när de ankommer, transporten ska vara tillförlitlig, minimalt med omlastningar och en smidig hantering för alla inblandade parter. Jag upplever att vi får det med den lösning som vi tillsammans med DB Schenker har satt upp, berättar Fredrik.

DB Schenker hämtar upp godset med lastbil i Lauingen och lastar om det från lastbil till tåg i Nürnberg. Tågtransporten går raka vägen till Norrköping där godset lastas om till lastbil för vidare transport till Linköping. DB Schenker kör även inrikestrafik för Sto Scandinavia.