Alla inom åkerinäringen drabbas av coronavirusets effekter

Hårdast drabbade är transportföretag inom distribution. Foto: Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag har ställt ett antal frågor om hur åkerinäringen påverkas av pandemin, både vad gäller sjukdomen covid-19 samt effekterna av samhällets försök att begränsa smittspridning. Frågorna handlar om arbetsbelastning, uppsägningar och sjukskrivningar och ställs till medlemsföretagen under den pågående krisen. Alla segment inom åkerinäringen drabbas av coronavirusets effekter i olika utsträckning.  

Hårdast drabbade är distribution där 50 procent av företagen har en minskad arbetsbelastning, 21 procent har eller kommer att säga upp personal och 19 procent anger att de har personal sjukskrivna. Endast 6 procent anger att de har en högre arbetsbelastning.  

Av de som kör livsmedel har 23 procent fått mer att göra och 42 procent mindre att göra. 23 procent av företagen har sagt upp personal och hela 25 procent anger att de har personal sjukskrivna. 

Skog- tank- och lantbrukstransporterna ser ut att klara sig bäst initialt. Skogen kan köra så länge industrin har öppen och inte sjukskrivningarna går upp. 85 procent  av skogsåkerierna har en oförändrad arbetsbelastning. Tanktransporterna minskar successivt till följd av vikande efterfrågan på drivmedel.  

Fjärr, anläggning, bygg och renhållning redovisar en minskad arbetsbelastning hos 40 procent  av företagen. Uppsägningarna är märkbara inom Fjärr, 21 procent av företagen anger att de sagt upp eller kommer att säga upp anställda. Inom bygg redovisar 10 procent av företagen att de sagt upp förare.