Sveriges Åkeriföretag ryter till i avfallsfrågan

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag. Foto: Ryno Quantz

Sveriges Åkeriföretag anser att det är fel att kommuner ska få rätt att lämna anbud på andra kommuners avfallshantering. ”Det skulle ytterligare öka problemen med en osund prissättning från offentliga aktörer”, säger Rickard Gegö, vd vid Sveriges Åkeriföretag.

Företagen som arbetar inom avfalls- och återvinningsbranschen har upplevt en ökande konkurrens från framför allt kommunalt ägda bolag under senare år, men även från kommunala organisationer i förvaltningsform. Flera av de kommunala bolagen har hanterat och transporterat avfall som åkerier inom renhållningsnäringen tidigare har tagit hand om. 

– I betänkandet som nu har lagts fram av finansdepartementet så finns ett förslag om att kommuner som redan idag lämnar anbud i strid med lokaliseringsprincipen, skulle ges rätten att lämna anbud på andra kommuners avfallshantering. Det är vi förstås emot, säger Rickard Gegö.

Renhållningen är en viktig del av åkerinäringen. Och omsättningen för transportörer inom miljösektorn har vuxit mer än tre gånger snabbare än medianåkeriet.

Enligt Sveriges Åkeriföretag så ligger Sverige långt fram inom återvinning på grund av att den privata sektorn redan byggt upp kommersiellt fungerande system för transport och återvinning av material.

– De har gjort investeringar som nu hotas genom konkurrens från aktörer som finansieras genom offentliga medel, säger Rickard Gegö.

– Branschen står inför en dynamisk och stark utveckling inom de närmaste åren i samband med det cirkulära ekonomiprogram som lanseras inom EU och att då ytterligare utöka de konkurrensproblem, som konstaterats av band annat Konkurrensverket, är fel väg att gå, fortsätter han.

I ett yttrande till finansdepartementet så avstyrker Sveriges Åkeriföretag därför att kommunerna ska ges en generell rätt till en avtalssamverkan inom områden som inte avser myndighetsutövning.