Kraftig ökning av fraktpriser från årsskiftet

Historisk ökning av fraktpriser från årsskiftet på grund av bränslepriset. Foto: Sveriges Åkeriföretag

Vid årsskiftet regleras många transportavtal för bland annat offentlig sektor såsom kommuner, regioner och statliga verk utöver det privata näringslivet. Det höga dieselpriset kommer innebära en ökning av fraktkostnaderna på mellan 10–15 procent för många företag och organisationer. 

Med den kraftiga ökningen av dieselpriset vid årsskiftet på 1,20 kr/liter har dieselpriset nu ökat med cirka 40 procent på bara ett år. Ökningen beror bland annat på den ökade inblandningen av biodrivmedel som reduktionsplikten kräver och ökade marknadspriser. 

– Vid årsskiftet regleras många transportavtal vilket kommer innebära ökade kostnader på mellan 10–15 procent för många företag och organisationer. En sådan stor uppräkning ser vi sällan och anledningen är det kraftigt ökade dieselpriset, säger Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag. 

Många transportavtal innehåller en bränsleklausul som innebär att kostnaden för diesel regleras regelbundet. Genom att indexreglera transportavtalen kan både säljare och köpare av transporter justera kostnadsförändringar av bland annat bränsle med underlag från SCB, Statistiska Centralbyrån. Syftet är att skapa en trygg, långsiktig och rättvis affär för båda parter.  

– Även om en bränsleklausul finns i många avtal är den snabba ökningen av dieselpriset en stor utmaning för många åkeriföretag då kostnadsökningarna inte regleras direkt. Transportkostnaderna måste tas ut av kund och i förlängningen konsument. Då det mesta av det vi konsumerar transporteras på lastbil kommer vi med all sannolikhet att få se en prisökning på många varor och tjänster framöver, avslutar Ulric Långberg.