Sveriges Åkeriföretag om transportkriminalitet

Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Ryno Quantz

Det finns ett samband mellan transportkriminalitet och låg social hållbarhet bland utländska lastbilsförare i Sverige. Bristande kontroller, låg lön och social utsatthet är riskfaktorer för diesel- och godsstölder. Det framgår av aktuell forskning inom området. Sveriges Åkeriföretag menar att det måste finnas ett gemensamt intresse i att företag gör rätt för sig.

- Sternberg och Lantz bekräftar den bild av branschen som vi har, nämligen att det rör sig om företag som inte lever upp till en lägstanivå av sociala villkor eller följer regelverken för cabotage och utstationering. Ett utländskt åkeri eller lastbilsförare är i sig ingen riskfaktor för kriminalitet, men allt för dåliga villkor är.

- Det är alltså fråga om företag som borde lagförts redan i hemlandet, säger John Woxström, juridiskt sakkunnig hos Sveriges Åkeriföretag, som menar att ökad myndighetssamverkan länder emellan kan bidra till att beivra den här typen av brott.

Genom att jämföra polisens register för gods- och dieselstölder med frivilligas inrapportering av lastbilars position, visar studien att förekomsten av utländska lastbilar från de nyare medlemsländerna i EU har samband med transportkriminalitet i form av stöld av gods och diesel. Studien är gjord av Henrik Sternberg, docent vid Lunds Tekniska Högskola, och Björn Lantz, docent i industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska högskola. De framhåller att föreställningen om att själva förekomsten av utländska lastbilsförare skulle bidra till kriminalitet inte finner stöd i forskning utan endast är anekdotisk. Det är de åkerier vars lastbilar under lång tid befinner sig i Sverige, och som betalar låga löner till sina anställda som höjer risken för transportkriminalitet.

- Det är här vårt arbete med att få bort priskonkurrensen spelar en viktig roll. Spotmarknaden där lägsta pris styr bidrar till en negativ utveckling. Vi verkar för bättre förutsättningar för företag som vill göra rätt för sig och som erbjuder drägliga anställningar, och tror att sund kvalitetskonkurrens har positiva effekter – inte bara för våra medlemmar, utan även för samhället som helhet, säger Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag.