Bränslepriserna fortsätter öka rekordsnabbt

Mycket talar för fortsatta prisökningar på drivmedel. Arkivbild

– En snabb nedjustering av skatterna på drivmedel, och ett fortsatt arbete för tätare indexregleringar mot kunderna. Det är de två viktigaste åtgärderna för att åkerierna ska klara de historiska prisökningarna på drivmedel. Det menar Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

– Läget är akut. Dieselpriset har ökat med 69 procent från 1 januari 2021 och närmar sig nu 25 kronor litern, vilket är en katastrof för de allra flesta av våra medlemmar. Många berättar att de inte vet hur de ska klara de ökade kostnaderna. Tyvärr är det inte bara kostnaden på drivmedel som har ökat utan även andra kostnader som hör till åkeriverksamheten. Prisutvecklingen på drivmedel är en mycket större kris än pandemin för våra medlemmar.  

Politikerna har alla möjligheter att sänka energi- eller koldioxidskatten, eller båda. Priset på råolja kan man inte göra något åt, men skattesatserna har politikerna alla möjligheter att påverka och det behövs nu. Som företag måste man också ha en kontakt med sina kunder och försöka hitta en lösning. Inget åkeri kan eller ska behöva ta dessa kostnadsökningar på egen hand. 

– Kriget i Ukraina påverkar priset och ingen vet vad som kommer att hända framöver. Tyvärr talar mycket för fortsatta prisökningar och det behöver alla ställa in sig på. Index är en hjälp att föra över kostnaden till kunderna, men många åkerier har svårt att ta ut ökningen av kunden även då drivmedelsklausuler finns.