Större flygplan minskar markanspråken för Arlanda

Nu kan bostäder byggas på mark som tidigare var skyddad. Arkivbild

Nu beslutar Trafikverket om ny riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport. Den tekniska utvecklingen inom flyget har minskat riksintressets markanspråk. Beslutet skapar nytta för kommuner i närområdet som nu kan bygga bostäder på mark som tidigare skyddades av riksintresset.

– Den tekniska utvecklingen med tystare och större flygplan innebär att vi kan strömlinjeforma markanspråken för en framtida utveckling av Arlanda, säger Rami Yones, enhetschef vid nationell planering, Trafikverket.

Den nya preciseringen innebär att markytor i till exempel Sigtuna och Upplands Väsby nu kan bebyggas. Preciseringen av riksintresset Stockholm Arlanda Airport har varit ute på remiss under hösten 2020.

– Vi har i en gemensam process jobbat med att mejsla fram ett alternativ som ger utrymme för kommunerna att utvecklas och samtidigt gör det möjligt för en fortsatt utveckling av Arlanda flygplats, säger Rami Yones.

Riksintresset förhåller sig till en miljödom från 2017 som reglerar trafiken med lågfartsflyg runt Arlanda. I detta lågfartsområde får man bygga men inte anlägga nya tätorter. Lågfartsflyg är propellerplan som utgör en del av Sveriges inrikesflyg.

För att förenkla hantering och bevakning av riksintresset har konsekvenserna av miljödomen inarbetats i preciseringen av riksintresset.