Göteborgs hamn mildrar Suez-effekter

I Göteborgs hamn finns kapacitet att avhjälpa förseningar i andra europeiska hamnar till följd av situationen i Suezkanalen. Bild: Göteborgs Hamn

Med den akuta situationen i Suezkanalen uppklarad väntar trots allt fortsatta följdförseningar i europeiska hamnar. Nu förbereds åtgärder i Göteborgs hamn som både kan säkra skyndsam transport av skandinaviskt gods, och samtidigt bidra till att trängselsituationen i de europeiska hamnarna mildras.

Under måndagen öppnade så trafiken i Suezkanalen igen. Detta efter det att proppen, som påverkat en hel logistikvärld, nu är löst. Fartyg har börjat passera genom kanalen, men fortfarande ligger hundratals fartyg kvar vid kanalens in- och utlopp in väntan på sin tur att få passera.

Den uppkomna situationen kommer att innebära en ketchupeffekt i bland annat de europeiska storhamnar som ligger mellan Suez och Göteborg – många fartyg kommer att anlöpa hamnarna i exempelvis Rotterdam, Hamburg och Antwerpen under väldigt kort tid.

Redan innan Suezproblematiken var redan många av de europeiska hamnarna överbelagda med inneliggande gods. Det är en av flera faktorer som gör att man saknar kapacitet att hantera den stora mängd anlöpande fartyg och gods som är på väg. Därmed är följdförseningar att vänta.

Nu förbereds åtgärder i Göteborgs hamn som både kan säkra att det skandinaviska godset kan nå Göteborg snabbare, och som samtidigt kan avhjälpa trängselsituationen i de europeiska hamnarna. Under tisdagen går Göteborgs Hamn och terminaloperatören APM Terminals Gothenburg ut med ett nytt erbjudande till den globala rederimarknaden.

– I stället för att ligga och köa i flera europeiska hamnar i rad erbjuder vi nu möjligheten att komma direkt till Göteborgs hamn. Här kan rederierna lossa sitt Skandinavien-gods, som därefter snabbt kan nå sina kunder, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.