Digitalisering förenklar hanteringen stora volymer gods

Nu blir det enklare att hålla reda på godset i Södertälje Hamn. Foto: Hogia

Nu blir det lättare för hamnar och terminaler att hantera stora volymer gods. Hogia lanserar en mobilapplikation som digitaliserar manuell drift och ger ökad operativ kontroll. Den första som kommer igång med appen är Södertäljes hamn, som kommer att använda den för lossning och lastning av importbilar.

Varje år levereras en tredjedel av Sveriges nya bilimport, cirka 120 000 bilar, till hamnen. Stora delar av hanteringsprocessen kan nu automatiseras. Hogia Terminal Workit-applikationen kommer initialt att användas av personal som hanterar lossning av gods. När bilarna körs från färjan och parkeras i terminalområdet kan personalen genomsöka bilarnas unika streckkoder och använda appens GPS-system för deras aktuella läge.

En kartvy över terminalen ger en översikt över var alla varor är parkerade i terminalområdet. Eftersom alla steg är digitaliserade möjliggör detta också enkel och automatiserad fakturering av hyres- och utförda operationer. IT-chef Tomas Zackrisson ser investeringen som ett viktigt steg i den fortsatta digitaliseringen av hamnen.

– Vi använder Hogias terminalsystem för de flesta delar av vår logistikhantering, så det verkade naturligt att få detta flöde in i vårt system. Nu kan vi ta reda på när och var bilarna har parkerats, vi kan göra efterkontroller av arbetsorder och få en säker grund för fakturering. Vi har precis börjat använda WorkIt och är redan igång. Systemet används för importbilar, Bulk, General Cargo och strävar efter att snart hantera temperaturavläsningar och exportera bilar med det också, säger Tomas Zackrisson.

– WorkIt kompletterar vår lastbilskund Hogia Terminal Mobile och används bäst för att hantera stora volymer, men det fungerar lika bra för mindre flöden också. Applikationen ger våra kunder ytterligare möjligheter för digitalisering och automatisering, säger Mathias Lindell, vd för Hogia Terminal Systems.