3,6 miljoner ton gods kan flyttas från väg till sjö

Var tionde lastbil kan ersättas med sjöfart. Fotograf - Emma Brask / Sjöfartsverket

Varje år skulle 165 000 lastbilar kunna ersättas med sjöfart. En sådan överflyttning från väg till sjö beräknas halvera koldioxidutsläppen för samma mängd gods, vilket är en stor klimatvinst. Det visar Sjöfartsverkets rapport ”Överflyttningsanalys – väg till sjö”.

Det blir stadigt allt trängre på vägarna samtidigt som det finns gott om plats på sjön och i Sveriges hamnar. Att sjöinfrastrukturen dessutom är betydligt billigare att underhålla än vägar och järnvägar gör det naturligt att arbeta för att mer gods bör gå på sjön.

– Vi räknar med att var tionde lastbil som kör långväga godstransporter har en potential att flyttas över till sjötransporter. Det är närmare 3,6 miljoner ton gods varje år som skulle kunna ersätta 165 000 lastbilar på våra vägar, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Sjöfartsbranschen arbetar tillsammans, både näringsliv och offentliga aktörer, för att undanröja hinder för en snabbare överflyttning av gods till sjön. Nya inlandsterminaler byggs i hamnar, ny linjesjöfart planeras utmed kusten och på Mälaren och Sjöfartsverket jobbar med nya och djupare farleder.

– En snabb vinst vore att utnyttja tomtransporterna bättre, alltså att fartygen lastas åt båda håll. Bland varuägarna saknas också en del kunskap om vad sjöfarten kan erbjuda, säger Katarina Norén.