Nytt samarbete för att effektivisera sjöfarten

Forskningssamarbete ska digitalisera arbetsmetoderna vid Sjöfartsverkets trafikcentraler. Foto: Tobias Fälth / Sjöfartsverket

Sjöfartsverket och Linköpings universitet har inlett ett nytt samarbete för att effektivisera arbetet vid Sjöfartsverkets trafikcentraler. Initialt handlar det om fyra olika forskningsprojekt inom området för sjösäkerhet och artificiell intelligens.

– Sjöfartsverket har sedan flera år tillbaka ett gott och väl upparbetat samarbete med Linköpings universitet. Nu fördjupar vi vårt gemensamma arbete ytterligare, något som på sikt bidrar till en fortsatt digitalisering av den svenska sjöfarten, säger Anders Johannesson, senior rådgivare inom enheten Forskning och Innovation vid Sjöfartsverket.

Det nya forskningssamarbetet mellan Sjöfartsverket och Linköpings universitet ska resultera i en löpande digitalisering av arbetsmetoderna vid Sjöfartsverkets trafikcentraler, för att på så vis bidra till att öka effektiviteten ytterligare. Initialt handlar samarbetet om fyra nya forskningsprojekt där bland annat artificiell intelligens ska användas för att automatiskt följa fartygsrörelser och varna trafikcentralerna vid eventuella avvikelser. Merparten av projekten leds av forskare vid Linköpings universitet.

– Genom samarbetet får vi en bra möjlighet att bedriva tillämpad forskning med stor samhällsnytta. Tillsammans kan vi underlätta och effektivisera arbetet inom delar av Sjöfartsverkets verksamhetsområden, bland annat hur man hanterar stora mängder trafikinformation, säger Martin Rantzer, prefekt på institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet.

Sjöfartsverkets fyra trafikcentraler hanterar redan idag tusentals olika trafiksituationer runt landets mest trafikerade havsområden, för att på så vis se till att handelstrafiken flyter på både smidigt och effektivt.

– Genom ny forskning kommer vi på sikt både kunna förebygga fler fartygsolyckor i större skala, men också öka vår egen kompetens inom området. Detta samtidigt som vi tillsammans med Linköpings universitet bidrar till att göra svensk sjöfart ännu mer konkurrenskraftig och säker, säger Anders Johannesson.

Sjöfartsverkets trafikcentraler eller VTS-centraler (Vessel Traffic Service) som de egentligen heter används som ett samlande begrepp för bland annat sjötrafikinformation och service till sjötrafiken i hårt trafikerade eller miljökänsliga områden. Syftet är att förbättra sjösäkerheten och effektiviteten för fartygstrafiken samt för att skydda miljön.