Använder artificiell intelligens inom sjö- och flygräddning

Artificiell intelligens textar nödanrop. Foto: AdobeStock

Dygnet runt sitter Sjöfartsverkets operatörer och lyssnar på VHF-kanalen 16 efter nödrop. Nu har de fått hjälp av AI – artificiell intelligens – som textar och visar vad som sägs för operatörerna på Sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg inom en sekund. Nyckelord som ”Mayday”, ”SOS”, ”hjälp” eller ”sinking” markeras tydligt och kan inte missas.

 

Redan första dagen gjorde systemet operatörerna uppmärksamma på två ”Mayday”-anrop; ett i Tyskland och ett i Danmark. Det visar att AI-lösningen kan tolka även svaga signaler och att operatörerna verkligen får den hjälp som de önskar för att kunna göra ännu bättre bedömningar i framtiden. Dessutom visar det att räckvidden för det svenska kustradionätet räcker gott och väl. Lösningen ska inte ersätta larmoperatörerna utan är framtagen med målet att avlasta och stödja operatören i sitt dagliga arbete.

Det var Tobias Nicander, räddningsledare på Sjö- och flygräddningscentralen, som redan 2009 kom på idén om att få hjälp med att lyssna på nödkanalen. Anropen kan ibland vara svårtolkade på grund av att de är svaga eller osammanhängande. Dessutom finns alltid risken att operatören redan arbetar med ett larm när ett nytt fall dyker upp. Det finns alltså en liten risk att man missar ett anrop, men genom att texttolka alla anrop så minskar risken. Tekniken fanns inte när Tobias fick idén, men 10 år senare har tekniken kommit ikapp.

Inte nog med att vi får anropen textade, vi har också bestämt vilka nyckelord som ska markeras tydligt och som stannar kvar på våra skärmar till dess att vi talar om att vi sett just dem. Vi får också en dokumentation på vad som har sagts på kanalen vilket kan vara till hjälp för att förbättra verksamheten framöver. Det utgör till exempel ett perfekt grundmaterial för utbildningar, säger Tobias Nicander.

Sjöfartsverket har tillsammans med de svenska företagen Tenfifty och Maranics bedrivit ett forsknings- och innovationsprojekt under de senaste två åren. Tidigare i år sjösattes ett fullskaligt test av ett detekteringssystem för nödanrop som använder sig av den absolut senaste AI-tekniken. Systemet kommer att användas i verksamheten fram till hösten då en utvärdering skall göras.