Första grävtaget för Sempers nya logistikcenter

Sempers nya logistikcenter som Logent kommer drifta förväntas stå klart under senhösten 2021. Foto: Logent

Ett nytt skede har officiellt inletts i Götene Kommun och i Sempers historia. En förväntansfull skara personer firar byggandet av Sempers 23 000 kvadratmeter stora logistikcenter. Susanne Andersson, Kommunstyrelsens ordförande i Götene kommun, fick äran att ta det första symboliska grävtaget.

Sempers nya logistikcenter som Logent kommer drifta förväntas stå klart under senhösten 2021. På anläggningen kommer man hantera såväl råvaror till fabriken i Götene som färdigvaror från koncernens övriga bolag. Anläggningen i Götene kommer att utgöra en central distributionspunkt till Sempers samtliga kunder.

Susanne Andersson, Kommunstyrelsens ordförande, understryker att detta samarbete betyder väldigt mycket för näringslivet och företagsklimatet i Götene Kommun givet att de äntligen får till en etablering på detta område som stått klart och oanvänt sedan utbyggnationen av E20. Götene kommun och Logent för nu en strategisk dialog om bemanning, rekrytering samt CSR-program som är ett av Logents framgångsrika initiativ på marknaden.

På bilden t.v. Pontus Norberger, ansvarig projektledare för Logent och Daniel Rhedin, VP Logent Consulting. Bild t.h. Nya logistikcentret.

Semper och Logent har ingått ett långsiktigt partnerskap där Logent tagit fram en effektiv och kostnadsoptimerad lösning för det nya logistikcentret i Götene som byggs av CH Square. Kontinuerlig anpassning av verksamheten och ständiga förbättringar är viktigt för Semper, vilket är ett standardiserat arbetssätt som Logent implementerar på alla sina logistiksiter.

Då anläggningen förväntas stå klar redan till senhösten 2021 är Logents arbete med analys och design redan påbörjat och kommer bedrivas parallellt med uppförandet av byggnaden.

– Vi har högt tempo och projektet kommer vara färdigställt och driftsatt under fjärde kvartalet 2021, säger Pontus Norberger som är ansvarig projektledare för implementationen av Sempers nya logistikanläggning. I kommande faser planeras integration samt tester inför implementering och driftsättning av anläggningen.