Region Västerbotten och Länstrafiken i Västerbotten bildar gemensam beställningscentral

Region Västerbotten och Länstrafiken i Västerbotten rationaliserar sina transporter. Foto: Region Västerbotten

Nu bildar Region Västerbotten och Länstrafiken i Västerbotten en gemensam beställningscentral för serviceresor. Tack vare förändringen kan kostnader hållas nere genom att fler resor kan samordnas. Den nya beställningscentralen innebär inte någon förändring för patienter vid beställning av resor.

– För sjukresor är det samma personal som svarar i telefon när resor ska beställas och det är samma taxibolag som kör. Så invånarna kommer inte märka någon större skillnad. När pandemin är över kommer vi att kunna samordna fler resor vilket är bättre både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv. Vi bidrar mer till samhällsnyttan när vi samordnar våra funktioner, säger Ida C Lestander, verksamhetschef vid Servicecenter på Region Västerbotten.

Länstrafiken tar över uppdraget att boka sjukresor från Reseservice och merparten av medarbetarna har valt att följa med över till Länstrafiken

– Det känns jättebra och är viktigt för att säkra kvalitén direkt efter årsskiftet. Länstrafiken har idag personal på samtliga tre orter där vi tar över verksamheten, vilket innebär att vi kommer samordna medarbetarna för beställningscentralen så de sitter tillsammans med Länstrafikens personal, säger Elin Valfridsson, teamchef på Länstrafikens kundservice.