Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet tecknar avtal

Nytt Miljöarbetareavtal har träffats. Foto: Transportföretagen

Nu har Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, tecknat ett nytt Miljöarbetareavtal med Svenska Transportarbetareförbundet, ett kollektivavtal för medlemsföretag och deras anställda i renhållningsbranschen. Avtalet omfattar cirka 5 300 anställda, ger löneökningar på 5,4 procent och sträcker sig över en avtalsperiod på 29 månader.

”Vi har träffat ett nytt Miljöarbetareavtal på märket  med en avtalslängd på 29 månader. Det innebär att våra medlemsföretag får arbetsfred och stabila förutsättningar i en orolig tid”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

I förhandlingarna har parterna enats om att genomföra de förändringar om försäkringar som Svenskt Näringsliv träffade överenskommelse om med LO och PTK den 7 april 2020. Överenskommelsen innebär bland annat att den lägsta åldern för intjänande av Avtalspension SAF-LO successivt sänks till 22 år. Kostnaden för detta räknas av från löneökningarna vid de båda lönerevisionerna med 0,1 procent respektive 0,2 procent.