Antalet laddbara fordon växer kraftigt

Andelen laddbara bilar större än både bensin- och dieselbilar i november. Arkivbild

– Registreringarna av nya personbilar minskade med 12,9 procent i november jämfört med november i fjol. Trots att registreringarna minskade så visar detta på en fortsatt återhämtning efter den stora nedgången under årets andra kvartal. Desto större ökning är det för laddbara bilar. Hittills i år har   77 000 laddbara bilar registrerats vilket är en ökning med 116 procent. Detta innebär att laddbara bilar nu är populärare än både bensin- och dieselbilar. Det är glädjande, men samtidigt riskerar regeringens och samarbetspartiernas olika styrmedelsförslag att bromsa upp den positiva utvecklingen under nästa år. Det är viktigt att komma ihåg att november i fjol var en stark månad, till följd av att många passade på att köpa ny bil innan årsskiftet då den nya testmetoden WLTP infördes i Bonus-malussystemet. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 16,4 procent, säger Jessica Alenius, vice vd på BIL Sweden.

– För lätta lastbilar går det fortsatt trögt. Registreringarna minskade med 23 procent i november jämfört med samma månad förra året, och har hittills i år minskat med 36,8 procent. Under perioden januari till oktober har nyregistreringarna av lätta lastbilar i Sverige minskat mest i hela EU. Förklaringen till kräftgången för lätta lastbilar kan inte enbart hänföras till Coronakrisen, utan Bonus-malussystemet bidrar starkt. Systemet slår hårt mot lätta lastbilar och vi har påtalat vikten av att de bör särskiljas från personbilar vid revideringen av Bonus-malussystemet, då de utför ett annat transportarbete. Dessutom har inte omställningen till elektrifiering kommit lika långt som för personbilar, vilket begränsar utbudet, fortsätter Jessica Alenius.

– Inför nästa år föreslås en rad förändringar av styrmedlen, som sänkt bonus för laddhybrider, kraftigt höjd malus även för bilar med låga koldioxidutsläpp, slopandet av den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar samt generellt höjda förmånsvärden. Dessutom kommer förslaget som syftar till att minska exporten av klimatbonusbilar att hämma försäljningen av laddbara bilar. Vår bedömning av konsekvenserna, är att totalmarknaden minskar med tio till tolv procent 2021 för både personbilar och lätta lastbilar. Andelen laddbara personbilar förväntas bromsa in på årets nivå om 30 procent, istället för vår tidigare prognos på 40 procent av nyregistreringarna. Detta jämfört med om förslagen inte genomförs, säger Jessica Alenius.

– Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, fortsätter att ligga på höga nivåer och svarade för 38,7 procent av personbilsregistreringarna i november. Det är åter rekord för en enskild månad och en väsentligt högre andel än i november förra året då laddbara bilar uppgick till 14 procent. Sverige håller sig väl framme när det gäller laddbara bilar. Under de första nio månaderna i år var Sverige etta inom EU och trea i Europa, efter Norge och Island, avseende andelen laddbara bilar av de totala nybilsregistreringarna, säger Jessica Alenius.