Antalet elbilar fördubblat

Antalet elbilar ökar kraftigt. Foto: Trafikanalys

I slutet av 2021 fanns det 110 177 elbilar i trafik i Sverige. Jämfört med ett år tidigare så har antalet elbilar ökat med 98 procent. Ökningstakten är stor i alla län, den största ökningen noteras i Örebro län där elbilarna ökade med 127 procent på ett år. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

– Antalet elbilar ökar kraftigt och för tredje året i rad ser vi en fördubbling av antalet elbilar i trafik. Andelen elbilar uppgick till 18 procent av det totala antalet nyregistrerade bilar under 2021, mot 9 procent under 2020. Vid sidan av elbilarna så ser vi även en fortsatt ökning av laddhybrider och elhybrider, säger Jonas Ingman statistiker på Trafikanalys.

Var tredje elbil i landet finns registrerad i Stockholms län, totalt 36 721 elbilar. Därmed är 4 procent av alla personbilar i trafik i Stockholms län elbilar. Lägst andel har Norrbottens län, där elbilarna utgör 1 procent av personbilarna. Samtidigt var ökningstakten av elbilar under 2021 betydligt högre i Norrbottens län jämfört med Stockholms län.

De bilar som enbart drivs med bensin minskade mest i antal under 2021 (-3 procent) men utgör fortfarande en majoritet, 52 procent, av alla personbilar i trafik.

Under 2021 nyregistrerades 314 313 personbilar, en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Trots ökningen så nyregistreras färre personbilar än innan pandemin. Under åren 2015 till 2019 nyregistrerades i genomsnitt cirka 375 000 personbilar per år.

Antalet husbilar fortsätter att öka. Vid årsskiftet fanns 114 608 husbilar, 6 procent fler jämfört med året före. Under de senaste tio åren har antalet husbilar ökat med i genomsnitt drygt 5 000 per år. Även antalet husvagnar ökade, men i en betydligt lägre takt än husbilarna (0,3 procent). I slutet av 2021 fanns 286 784 husvagnar.*