Svag fordonsmarknad i februari

Under det andra halvåret 2021 bromsade registreringarna av förmånsbilarna. Arkivbild

– Utvecklingen på personbilsmarknaden är fortsatt dämpad även om den blivit något ljusare jämfört med det andra halvåret 2021. 21 136 nya personbilar registrerades, vilket är en minskning med drygt 7 procent jämfört med februari förra året. Hittills under årets två första månader har registreringarna minskat med nära 6 procent, jämfört med samma period förra året. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Dessutom kommer kriget i Ukraina att ha en negativ påverkan på marknaden, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

– Det är fortfarande för tidigt att bedöma effekterna av Rysslands invasion av Ukraina. Fordonsindustrin är beroende av frihandel och alla störningar av leveranskedjor eller marknader är negativt. Påverkan på den svenska marknaden kommer främst från de ekonomiska sanktioner som påverkar både konjunkturläget och energipriserna. Det är ännu för tidigt att ge någon kommentar på hur kriget påverkar årets prognoser, säger Mattias Bergman.

Andelen laddbara bilar uppgick till nära 52 procent i februari, 25,6 procent av de totala registreringarna var elbilar och 26 procent laddhybrider. Elbilarna fortsätter uppvisa en stark tillväxttakt och ökade med 288 procent jämfört med samma månad i fjol, samtidigt som laddhybriderna minskade med 16 procent. Elbilarnas kraftiga ökning förklaras till stor del av låga registreringar i fjol, då många inväntade elbilarnas bonushöjning den 1 april. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till drygt 52 procent, jämfört med cirka 34 procent i fjol. De senaste månadernas kraftiga ökning av laddbara fordon har primärt skett hos privatkunder, mycket drivet av lanseringar av nya modeller i olika prissegment. De förändrade förmånsreglerna har medfört en dämpning av laddbara bilar hos företagskunderna.

Under det andra halvåret 2021 bromsade registreringarna på juridiska personer, det vill säga på företag, in kraftigt. I denna kategori finns även förmånsbilarna, som får brukas privat av den anställde och dess hushåll. I februari ligger företagens andel på knappt 52 procent, vilket kan jämföras med drygt 62 procent ifjol. De flesta teknikskiften inom fordonsindustrin har drivits av företagskunder som har en vilja och förmåga att tidigt välja ny teknik som ofta initialt kostar mer. Det är därför olyckligt att regeringen med sina nya förmånsregler har gjort det svårare för företag att driva på omställningen.