Färre nyregistrerade personbilar i juni

Av de 74 721klimatbonusbilarna som nyregistrerades första halvåret 2022 var 53 procent elbilar. Foto: Trafikanalys

Under juni 2022 nyregistrerades 27 374 personbilar. Det är en minskning med 27 procent jämfört med juni förra året. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Antalet nyregistrerade personbilar i juni var 27 374 stycken, en minskning med 1 procent jämfört med maj månad. I maj var bensin den vanligaste bränsletypen bland nyregistrerade personbilar, vilket sammanföll med den kommande skatteförändringen av bonus malus-systemet den 1 juni. Förändringen innebar att fler bensin- och dieselfordon kom att omfattas av malus-skatt när utsläppsgränsen för koldioxid sänktes från 90 till 70 gram per kilometer. Under juni månad var återigen el den vanligaste bränsletypen bland nyregistrerade personbilar.

Under första halvåret 2022 har totalt 150 497 personbilar nyregistrerats, 17 procent färre än samma period 2021. Under första halvåret har el varit den vanligaste drivlinan bland nyregistrerade personbilar (27 procent) följt av bensin (25 procent) och laddhybrider (23 procent).

Av alla nyregistrerade personbilar i juni 2022 var andelen klimatbonusbilar 52 procent mot 47 procent i juni 2021. Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km. Av de 74 721klimatbonusbilarna som nyregistrerades första halvåret 2022 var 53 procent elbilar, 46 procent laddhybrider och1 procent gasbilar.

Under juni 2022 avregistrerades 25 393 personbilar, varav 12 284, 48 procent, exporterades. Övriga avregistrerade bilar skrotas.