BIL Sweden blir Mobility Sweden

Andelen laddbara bilar uppgick till knappt 56 procent i mars. Arkivbild

BIL Sweden uppdaterar idag sin identitet och byter varumärke till Mobility Sweden. Branschorganisationen som bildades 1941 som Automobilindustrikommittén representerar en bransch i snabb förändring för att lösa våra samhällsutmaningar. Industrin byter drivlina där elektrifieringen är ett huvudspår, går mot mer uppkopplade och säkra fordon samtidigt som hur fordonen nyttjas förändras. För att bättre återspegla branschens förändring och dess medlemmars produkter och tjänster byter vi till Mobility Sweden.

- Nyregistreringarna av personbilar och lätta lastbilar föll kraftigt i mars, men förklaras till stor del av rekordregistreringar i fjol inför förändringarna i Bonus-malussystemet som trädde i kraft den 1 april. Under mars registrerades 28 710 nya personbilar, vilket är en minskning med ca 40 procent jämfört med i fjol. Under årets första kvartal har personbilsregistreringarna totalt minskat med drygt 23 procent, jämfört med samma period förra året. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Kriget i Ukraina påverkar marknaden med störningar av leveranskedjorna, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

– Rysslands invasion av Ukraina för fem veckor sedan påverkar fordonsindustrin och tillgången på fordon. Ett stort antal fabriker i Ryssland och Ukraina har stoppat produktionen samtidigt som den reducerats i övriga Europa eller helt stoppas när vissa komponenter saknas. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsekvenser på den svenska fordonsmarknaden. Hittills fortsätter efterfrågan att vara stark, men det redan pressade utbudet och leveransförmågan fortsätter att vara en flaskhals. Vår nuvarande prognos på 325 000 nya personbilar och 44 000 lätta lastbilar för innevarande år kommer att behöva revideras ned under april, säger Mattias Bergman.

– Andelen laddbara bilar uppgick till knappt 56 procent i mars, cirka 32 procent av de totala registreringarna var elbilar och nära 24 procent laddhybrider. Elbilarna fortsätter uppvisa en stark tillväxttakt och ökade med cirka 250 procent jämfört med mars i fjol, samtidigt minskade laddhybriderna med cirka 54 procent. Elbilarnas kraftiga ökning förklaras delvis del av låga registreringar i fjol, då många inväntade elbilarnas bonushöjning den 1 april, men även av de höga drivmedelspriserna senaste tiden. Under årets första kvartal uppgår andelen laddbara bilar till knappt 54 procent, jämfört med nära 36 procent i fjol. De senaste månadernas kraftiga ökning av laddbara fordon har primärt skett hos privatkunder, mycket drivet av lanseringar av nya modeller i olika prissegment. De förändrade förmånsreglerna har medfört en dämpning av laddbara bilar hos företagskunderna. Den starka tillväxten av laddbara bilar avspeglas i att det genomsnittliga koldioxidutsläppet för nya bilar minskade med nära 32 procent under första kvartalet, från 91,3 g/km i fjol till 62,5 g/km baserat på NEDC-testcykeln, säger Mattias Bergman.