Frode Laursen investerar i helt nya naturgaslastbilar

Kåre Neergaard, Business Line Manager Medium/Heavy Trucks på IVECO, Thomas Corneliussen, direktör på Frode Laursen och Jan Skov Pedersen, Technical Manager på Frode Laursen. Foto: Iveco

Frode Laursen betonar företagets gröna ambitioner genom att lägga till ett antal helt nya naturgaslastbilar till vagnparken. Användningen av flytande biogas, LBG, minskar koldioxidutsläppen samtidigt som det är en effektiv transportlösning.

I mitten av juni tog Frode Laursen ytterligare ett viktigt steg för att stärka sin gröna profil. Det ledande nordiska transport- och logistikföretaget har nämligen investerat i fem helt nya gasdrivna IVECO S-WAY-lastbilar. De tillhör nu en vagnpark som ständigt uppgraderas utifrån ambitionen att leverera framtidens gröna logistik- och transportlösningar.

– Vi på Frode Laursen står ju för en stor del av koldioxidutsläppen i och med att vi är en del av transportbranschen, så därför har vi också ett stort ansvar när det gäller att minska utsläppen av fossila bränslen, säger Jan Skov Pedersen, teknisk chef på Frode Laursen, och fortsätter:

– Därför har vi på Frode Laursen en klar ambition om att släppa ut mindre koldioxid varje år. En av de viktigaste sakerna vi kan reglera i detta avseende är våra lastbilar och bränslet de använder. Därför har vi valt att investera i nya gasdrivna lastbilar.

De nya lastbilarna är alla av modellen IVECO S-WAY AS440S46 NP T/P 2LNG. Förutom en renare körning är de även mycket tystare jämfört med dieselmodeller.

Dessutom är det en investering som är bra ekonomiskt: Beräkningar från IVECO visar att de totala ägarkostnaderna över fyra år kommer att vara cirka 840 000 kronor lägre per fordon än för liknande dieselmodeller. Då har även det förväntade körmönstret och möjligheterna för stöd räknats in, inklusive undantaget från den tyska vägavgiften, som precis förlängts med ytterligare tre år till slutet av 2023.

– Därför är det extra smart för Frode Laursen att använda lastbilarna när vi kör i Tyskland, eftersom det inte bara är bra för miljön utan även ekonomiskt, förklarar Jan Skov Pedersen.