Entreprenaden Förbifart Masugnbyn överprövas

Väg 395. Foto: Trafikverket

Byggnationen av förbifart Masugnsbyn var planerad att starta till hösten 2020. Tilldelningen av entreprenör har dock blivit överprövad, och frågan har gått vidare till Förvaltningsrätten för avgörande. Det kan innebära en viss försening av byggstarten.

Byggandet av den nya vägen norr om Masugnsbyn som ska förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 395 skulle enligt plan starta hösten 2020. Tilldelningen av entreprenör har dock blivit överprövad och fallet avgörs hos Förvaltningsrätten.

– Det kan dröja några månader innan frågan behandlas och beslut fattas. Vi avvaktar förvaltningsrättens beslut i förhoppning om att komma igång med byggnationen senare i år, säger Patrik Wihlzon, projektledare.

Den nya vägen kommer bli 5,7 kilometer lång norr om Masugnsbyn. Två stycken nya anslutningar kommer att byggas mot den nya vägdragningen. Båda anslutningarna utförs av typ C-korsningar med separat körfält för vänstersvängande trafik. Den nya vägen blir 8 meter bred. P-fickor byggs längre än standard för att möjliggöra kortare stopp för större transporter. En skoterport ska också byggas på sträckan.