Ny fransk allians för järnvägsgods vill fördubbla fraktvolymerna

Den nybildade godsalliansen består bland annat av ledande europeiska godsoperatörer som Fret SNCF, DB Euro Cargo Rail, VFLI, Europorte, Lineas, RegioRail, Millet Rail. Foto: VFLI

En nybildad allians, som består av flera aktörer inom Frankrikes järnvägssektor, har satt sig som mål att fördubbla mängden järnvägsgods i landet fram till 2030, som ett sätt att stödja en hållbar ekonomisk utveckling.

Alliansen, som kallar sig för 4F, eller Fransk järnvägsgods för framtiden, rapporterar att den genomsnittliga årliga andelen av franskt järnvägsgods på 9-10 procent av alla transporter innebär en kraftig minskning jämfört med andra europeiska länder som Italien (14 procent), Tyskland (18 procent), Österrike (32 procent) och Schweiz (35 procent).

4F säger, att industrin för järnvägsgods bevisade sin robusthet och effektivitet när det gällde att genomföra viktiga transporter under coronavirus-pandemin. När Frankrike nu går in i en återhämtningsperiod, vill godsalliansen delta med gemensamma krafter i denna process och utveckla långsiktiga planer för att minska koldioxidutsläppen.

Koalitionen meddelar att dess ambition är att fördubbla järnvägsfraktens nuvarande marknadsandel i Frankrike till 18 procent fram till 2030, vilket är förenligt med liknande pågående europeiska initiativ, däribland Rail Freight Forward coalition, som strävar efter en marknadsandel på 30 procent fram till 2030, en uppgång på 18 procent räknat från juni 2020.

Alliansen 4F består av följande medlemmar:

  • Företag för järnvägsgods: Fret SNCF, DB Euro Cargo Rail, VFLI, Europorte, Lineas, RegioRail, Millet Rail
  • Multimodala transportoperatörer: Novatrans, Naviland Cargo, T3M, Froidcombi; the VIIA rail , Forwardis; Objectif OFP association
  • Organisationer, myndigheter och förbund: the French Rail Association (AFRA); the National Group of Combined Transport (GNTC); the French Association of Wagon Keepers (AFWP): Association of Freight Transport Users (AUTF); Federation of Industries Railways (FIF); Union of Transport and Logistics Companies of France (TLF); Syndicate of Railway Works Contractors of France (VFF); French Association of Independent Railway Infrastructure Managers (AFGIFI); the Committee for the European connection Transalpine; and France Logistique 2025, French Ministry of Ecological and Solidarity Transition .