Bane NOR sparar tid och pengar med automatiska godsterminaler

Alnabru godsterminal. TOS- och GOS-systemen har nu introducerats vid Alnabru, som är en intermodal terminal där flera transportsätt ingår i transportkedjan. Foto: Bane NOR

Bane NOR arbetar för närvarande med att effektivisera godsterminalerna och introducerar nu system vid Alnabru godsterminal för att automatisera och digitalisera operationerna inuti terminalen. Och belöningarna är många!

Terminaloperativsystemet (TOS) effektiviserar planeringen och hanteringen av lastenheter inne i godsterminalen och gatuoperativsystemet (GOS) ersätter den aktuella manuella in- och utcheckningen av lastbilar. Systemen ger industrins besparingar och stärker också konkurrensfördelarna med godstransporter.

 Sparar tid och pengar

Introduktionen av de digitala systemen ger flera fördelar, såsom att förbättra översikten och kontrollen av godsflödet inuti godsterminalerna. Dessutom ordnar systemen för att minska kostnaderna för in- och utfart vid terminaler och lastning och lossning av tåg samt för att effektivisera användningen av lastningsgator och depåområdet. 

Detta minskar tiden som planeras, laddas och lossas, vilket förbättrar kapaciteten på lång sikt. Kontrollen av eventuella skador på lastbärare och fordon kommer också att förbättras.

Systemen som nu har införts vid Alnabru godsterminal kommer under 2021 att introduceras vid godsterminalerna Brattøra i Trondheim och Ganddal i Sandnes. Detta kommer att ge ännu fler fördelar, och tågoperatören kan:

  • Ladda och lossa upp till 300 tåg till
  • Spara över 700 maskintimmar med terminallyftutrustning
  • Frigör upp till 25 procent av depåområdena
  • Sänk kostnaden för att använda terminalerna med 30 procent. Detta jämförs med 2018 då vi började planera introduktionen.

För projektledare för TOS/GOS Rune Halvorsen är introduktionen av Alnabru en viktig milstolpe i ett långsiktigt arbete.

- Järnvägen är under kontinuerlig utveckling och vid Alnabru godsterminal har 150 år av modernisering och effektivisering satt sina spår. Här har vi Hovedbanen från 1800-talet å ena sidan och nu automatiserad registrering av fordon och containrar å andra sidan. Genom att introducera TOS och GOS använder vi modern teknik för att hålla järnvägen konkurrenskraftig, säger Halvorsen i ett pressmeddelande.

Startskottet vid Alnabru

Vid Alnabru markerade starten på resan mot automatiserade terminaler en solig dag i februari 2021. Tågoperatörens största godskunder, Bring, PostNord och DB Schenker, körde bilar genom grinden, som nu är automatiserad, Så mycket som 30 procent av kostnaden för transport av gods på järnväg kan kopplas till terminaloperationen. Effektivisering av terminaloperationen är därför mycket viktigt för Bane NOR.

Resan mot automatisering fortsätter

Förutom att introducera TOS och GOS arbetar Bane NOR med flera projekt som automatiserar och digitaliserar varor på rätt spår. Dessa projekt omfattar anskaffning av nya portalkranar vid Alnabru godsterminal 2022, införande av ERTMS och modernisering av godsterminalen Nygårstangen.

Källa: Bane NOR