Rekordår för frakten på Wasaline

Under hela 2021 har Wasaline haft tillväxt på fraktvolymerna. Foto: Wasaline

Trots Covid-19 pandemin som fortgick under i stort sett hela 2021 ökade passagerarvolymen med 87,5% och Wasaline transporterade 107 659 passagerare (57 415). Antalet passagerarfordon ökade med 69,2 procent. Under hösten då koronapasset togs i bruk för inresa steg passagerarvolymerna märkbart. Efter Aurora Botnias trafikstart så har rederiet haft passagerarrekord varje månad. Tyvärr avbröts den positiva utvecklingen i medlet av december då den nya Covid-19 varianten och skärpningar av reserestriktioner infördes igen.

Frakten gjorde ett nytt rekord sedan trafikstarten, och enheterna ökade med 25,3 procent. Ökningen i ton var 27, 5 procent. Varje månad under hela 2021 har rederiet haft tillväxt på fraktvolymerna.

– Trots alla utmaningar som vi fortfarande har med Covid-19 ser jag fram emot 2022. Vi har hela tiden kunnat anpassa kostnader och trafiken efter de olika scenarion som pandemin har åsamkat, samt kunnat koncentrera oss på de segment där vi ser tillväxt. Trots alla utmaningar vi haft så kommer vi nog att kunna presentera ett positivt ekonomiskt resultat även för 2021”´, säger Peter Ståhlberg, vd för Wasaline.

– Vår organisation är väl anpassad och fortsättningsvis mycket kostnadseffektiv. Med en stadig ökning på fraktsidan ser vi att Aurora Botnia som har större fraktkapacitet levererar fortsatt tillväxt. Den utökade turtätheten har tagits mycket väl emot av fraktkunder samt passagerare. Vi vill rikta ett stort tack till alla fraktkunder och passagerare. Jag vill också tacka all personal som dagligen gör ett enastående arbete med att se över alla kostnader och ser till att beredskapstrafiken fungerar störningsfritt över Kvarken, säger Peter Ståhlberg.