Västtrafik satsar på elbussar

Busstrafiken i Härryda och Vårgårda är upphandlad. Foto: Allan Karlsson

Västtrafik fortsätter elektrifiera kollektivtrafiken i Västra Götaland. Nästa år elektrifieras busstrafiken i Mölnlycke. Det blir även en satsning på biogas i landsbygdstrafiken. Det står klart sedan en upphandling av busstrafiken i Härryda och Vårgårda har avslutats.

Från och med juni 2021 blir tätortstrafiken i Mölnlycke elektrifierad med tre elbussar, medan trafiken på landsbygden till stor del kommer drivas av biogas. Utsläppen och energianvändningen kommer att minska kraftigt jämfört med dagens trafik som enbart drivs med biodiesel.

– Övergången till en helt eldriven stads- och tätortstrafik är avgörande för att vi ska kunna nå de högt uppsatta miljömål som vi har. Samtidigt minskar vi bullret och utsläppen så att människor mår bättre och vi kan bygga tätare, mer attraktiva städer. Det känns bra att vi ligger så långt fram i utvecklingen, säger Rebecca Sundborg, affärschef för busstrafik på Västtrafik.

Hela upphandlingen omfattar totalt 34 bussar, varav 3 blir helelektriska och 12 drivs av biogas. Resterande 19 kommer även fortsatt att drivas på förnybar biodiesel. I upphandlingen lämnade Buss i Väst det bästa anbudet. 

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla trafiken för våra resenärer tillsammans med våra partners Buss i Väst, säger Rebecca Sundborg.

Avtalen gäller i tio år och är värda 70 miljoner kronor per år, totalt 700 miljoner kronor för hela avtalsperioden.