Svealandstrafiken köper in 46 elbussar

Svealandstrafikens bussdepå i Bettorp. Foto: Svealandstrafiken

Svealandstrafikens upphandling av elbussar till Örebro län är nu offentliggjord. Inledningsvis kommer 46 bussar köpas in, och leverans av den första bussen är planerad till hösten 2023. Vid valet av leverantör kommer bland annat stor vikt läggas på förarens arbetsmiljö samt hur väl leverantören uppfyller uppsatta hållbarhetskrav. Avtalsstart är satt till den 1 juni 2022. 

Som en del i omställningen till en mer hållbar fordonsflotta upphandlar Svealandstrafiken nya elbussar till Örebro län. Sammanlagt 46 elbussar ska köpas in för stads- och regiontrafik samt BRT, Bus Rapid Transit. Avtalet ger även Svealandstrafiken möjligheten att utöver de 46 bussarna avropa ytterligare 30 bussar från leverantören. Samtliga bussar kommer att laddas på Svealandstrafikens bussdepå i Bettorp, Örebro.

– Det känns väldigt bra att upphandlingen nu är ute på marknaden, och jag ser verkligen fram emot att få ta del av leverantörernas lösningar. Vi har varit väldigt noggranna i förarbetet där vi bland annat använt olika referensgrupper för att säkra att underlaget håller den höjd vi önskar. Utöver det har vi även genomfört en leverantörsdialog med tio leverantörer på marknaden för att få en bättre bild av vilka fordonslösningar som finns på marknaden och hur dessa kan uppfylla våra mål och behov, säger Martina Lindblom Alanko, Hållbarhets- och inköpschef på Svealandstrafiken. 

Några av de krav som satts upp är bland annat att bussarna ska ha en räckvidd på 200 kilometer, att de ska kunna snabbladdas och att leverantörens leveranskedjor är transparenta och hållbara. Dessutom ska bussarnas design vara modern och anpassad för morgondagens resenärsbehov avseende bland annat upplevelse, tillgänglighet och innovation. Vid utvärderingen kommer Svealandstrafiken bedöma leverantörernas förslag utifrån fem olika kriterier. Bland annat kommer förarens arbetsmiljö att utvärderas.

– För oss är det givetvis väldigt viktigt att våra förare har en bra arbetsmiljö. Därför kommer ett av bedömningskriterierna handla om just det. Vi vill säkerställa att föraren utsätts för så få störande inslag som möjligt, att det är en trygg och säker miljö och att möjligheten till att ergonomiskt anpassa den är så stor det bara går. Vi kommer därför utvärdera förslagen i tät dialog med förarna och de fackliga företrädarna för att få till en så bra lösning som möjligt, säger Martina Lindblom Alanko. 

Svealandstrafikens utvärderingskriterier vid valet av elbussleverantör är bland andra: pris, livscykelperspektiv, design för ökad resenärsupplevelse ombord samt förarmiljö.